SALDO

dokumentation (pdf)

klimat

⇧[2]väder PRIM

klimat (nn)

[korpus]


13
PRIM klimatisk klimatmässig klimatologisk luftstreck subtropisk
bergsområde bergsklimat
fastland fastlandsklimat
fuktig havsklimat
kust kustklimat
lokal2 mikroklimat
storskalig makroklimat
varm drivhusklimat
öken ökenklimat

30
avtal klimatavtal
debatt klimatdebatt
forskare klimatforskare
forskning klimatforskning
fråga2 klimatfråga
fuktig humid
förbättra klimatförbättrande
försämring klimatförsämring
förändring klimatförändring
gräns klimatgräns
hysteri klimathysteri
inverkan klimatlära
kammare klimatkammare
konferens klimatkonferens
kris klimatkris
modell klimatmodell
ombyte klimatombyte
panel3 klimatpanel
problemanläggning klimatvärsting
påverka klimatpåverkande
påverkan klimatpåverkan
reglera klimatreglerad
skäl klimatskäl
svängning klimatsvängning
system klimatsystem
torr arid
variation klimatvariation
växling klimatväxling
zon klimatzon
ångest klimatångest