SALDO

dokumentation (pdf)

koloniserbar

⇧[2]kolonisera möjlig

koloniserbar (av)

[korpus]


1
PRIM koloniserbarhet
*