SALDO

grundformkomma i dagen
mönstervbm_4ad1_komma
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivkommer i dagen
pres ind s-formkommes i dagen/koms i dagen
pres konj aktivkomme i dagen
pres konj s-formkommes i dagen
pret ind aktivkom i dagen
pret ind s-formkoms i dagen
pret konj aktivkomme i dagen
pret konj s-formkommes i dagen
imperkom i dagen
inf aktivkomma i dagen
inf s-formkommas i dagen
sup aktivkommit i dagen
sup s-formkommits i dagen
pres_part nomkommande i dagen
pres_part genkommandes i dagen
pret_part indef sg u nomkommen i dagen
pret_part indef sg u genkommens i dagen
pret_part indef sg n nomkommet i dagen
pret_part indef sg n genkommets i dagen
pret_part indef pl nomkomna i dagen
pret_part indef pl genkomnas i dagen
pret_part def sg no_masc nomkomna i dagen
pret_part def sg no_masc genkomnas i dagen
pret_part def sg masc nomkomne i dagen
pret_part def sg masc genkomnes i dagen
pret_part def pl nomkomna i dagen
pret_part def pl genkomnas i dagen