SALDO

grundformkommunaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkommunaliserbar
pos indef sg u genkommunaliserbars
pos indef sg n nomkommunaliserbart
pos indef sg n genkommunaliserbarts
pos indef pl nomkommunaliserbara
pos indef pl genkommunaliserbaras
pos def sg no_masc nomkommunaliserbara
pos def sg no_masc genkommunaliserbaras
pos def sg masc nomkommunaliserbare
pos def sg masc genkommunaliserbares
pos def pl nomkommunaliserbara
pos def pl genkommunaliserbaras
komp nomkommunaliserbarare
komp genkommunaliserbarares
super indef nomkommunaliserbarast
super indef genkommunaliserbarasts
super def no_masc nomkommunaliserbaraste
super def no_masc genkommunaliserbarastes
super def masc nomkommunaliserbaraste
super def masc genkommunaliserbarastes
ckommunaliserbar-/kommunaliserbar
smskommunaliserbar-