SALDO

grundformkomplimenterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkomplimenterbar
pos indef sg u genkomplimenterbars
pos indef sg n nomkomplimenterbart
pos indef sg n genkomplimenterbarts
pos indef pl nomkomplimenterbara
pos indef pl genkomplimenterbaras
pos def sg no_masc nomkomplimenterbara
pos def sg no_masc genkomplimenterbaras
pos def sg masc nomkomplimenterbare
pos def sg masc genkomplimenterbares
pos def pl nomkomplimenterbara
pos def pl genkomplimenterbaras
komp nomkomplimenterbarare
komp genkomplimenterbarares
super indef nomkomplimenterbarast
super indef genkomplimenterbarasts
super def no_masc nomkomplimenterbaraste
super def no_masc genkomplimenterbarastes
super def masc nomkomplimenterbaraste
super def masc genkomplimenterbarastes
ckomplimenterbar-/komplimenterbar
smskomplimenterbar-