SALDO

dokumentation (pdf)

konnotativ

⇧[2]konnotation PRIM

konnotativ (av)

[korpus]

* *