SALDO

grundformkonsternerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkonsternerbar
pos indef sg u genkonsternerbars
pos indef sg n nomkonsternerbart
pos indef sg n genkonsternerbarts
pos indef pl nomkonsternerbara
pos indef pl genkonsternerbaras
pos def sg no_masc nomkonsternerbara
pos def sg no_masc genkonsternerbaras
pos def sg masc nomkonsternerbare
pos def sg masc genkonsternerbares
pos def pl nomkonsternerbara
pos def pl genkonsternerbaras
komp nomkonsternerbarare
komp genkonsternerbarares
super indef nomkonsternerbarast
super indef genkonsternerbarasts
super def no_masc nomkonsternerbaraste
super def no_masc genkonsternerbarastes
super def masc nomkonsternerbaraste
super def masc genkonsternerbarastes
ckonsternerbar-/konsternerbar
smskonsternerbar-