SALDO

grundformkonsumerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkonsumerbar
pos indef sg u genkonsumerbars
pos indef sg n nomkonsumerbart
pos indef sg n genkonsumerbarts
pos indef pl nomkonsumerbara
pos indef pl genkonsumerbaras
pos def sg no_masc nomkonsumerbara
pos def sg no_masc genkonsumerbaras
pos def sg masc nomkonsumerbare
pos def sg masc genkonsumerbares
pos def pl nomkonsumerbara
pos def pl genkonsumerbaras
komp nomkonsumerbarare
komp genkonsumerbarares
super indef nomkonsumerbarast
super indef genkonsumerbarasts
super def no_masc nomkonsumerbaraste
super def no_masc genkonsumerbarastes
super def masc nomkonsumerbaraste
super def masc genkonsumerbarastes
ckonsumerbar-/konsumerbar
smskonsumerbar-