SALDO

grundformkontaktbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkontaktbar
pos indef sg u genkontaktbars
pos indef sg n nomkontaktbart
pos indef sg n genkontaktbarts
pos indef pl nomkontaktbara
pos indef pl genkontaktbaras
pos def sg no_masc nomkontaktbara
pos def sg no_masc genkontaktbaras
pos def sg masc nomkontaktbare
pos def sg masc genkontaktbares
pos def pl nomkontaktbara
pos def pl genkontaktbaras
komp nomkontaktbarare
komp genkontaktbarares
super indef nomkontaktbarast
super indef genkontaktbarasts
super def no_masc nomkontaktbaraste
super def no_masc genkontaktbarastes
super def masc nomkontaktbaraste
super def masc genkontaktbarastes
ckontaktbar-/kontaktbar
smskontaktbar-