SALDO

grundformkontorsanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkontorsanställd
pos indef sg u genkontorsanställds
pos indef sg n nomkontorsanställt
pos indef sg n genkontorsanställts
pos indef pl nomkontorsanställda
pos indef pl genkontorsanställdas
pos def sg no_masc nomkontorsanställda
pos def sg no_masc genkontorsanställdas
pos def sg masc nomkontorsanställde
pos def sg masc genkontorsanställdes
pos def pl nomkontorsanställda
pos def pl genkontorsanställdas
komp nomkontorsanställdare
komp genkontorsanställdares
super indef nomkontorsanställdast
super indef genkontorsanställdasts
super def no_masc nomkontorsanställdaste
super def no_masc genkontorsanställdastes
super def masc nomkontorsanställdaste
super def masc genkontorsanställdastes
ckontorsanställd-/kontorsanställd
smskontorsanställd-