SALDO

grundformkonturerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkonturerbar
pos indef sg u genkonturerbars
pos indef sg n nomkonturerbart
pos indef sg n genkonturerbarts
pos indef pl nomkonturerbara
pos indef pl genkonturerbaras
pos def sg no_masc nomkonturerbara
pos def sg no_masc genkonturerbaras
pos def sg masc nomkonturerbare
pos def sg masc genkonturerbares
pos def pl nomkonturerbara
pos def pl genkonturerbaras
komp nomkonturerbarare
komp genkonturerbarares
super indef nomkonturerbarast
super indef genkonturerbarasts
super def no_masc nomkonturerbaraste
super def no_masc genkonturerbarastes
super def masc nomkonturerbaraste
super def masc genkonturerbarastes
ckonturerbar-/konturerbar
smskonturerbar-