SALDO

dokumentation (pdf)

konversionsförhållande

⇧[2]förhållande konversion3

konversionsförhållande (nn)

[korpus]

* *