SALDO

dokumentation (pdf)

kopula

⇧[2]verb vara

kopula (nn)

[korpus]

* *