SALDO

grundformkorrelerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkorrelerbar
pos indef sg u genkorrelerbars
pos indef sg n nomkorrelerbart
pos indef sg n genkorrelerbarts
pos indef pl nomkorrelerbara
pos indef pl genkorrelerbaras
pos def sg no_masc nomkorrelerbara
pos def sg no_masc genkorrelerbaras
pos def sg masc nomkorrelerbare
pos def sg masc genkorrelerbares
pos def pl nomkorrelerbara
pos def pl genkorrelerbaras
komp nomkorrelerbarare
komp genkorrelerbarares
super indef nomkorrelerbarast
super indef genkorrelerbarasts
super def no_masc nomkorrelerbaraste
super def no_masc genkorrelerbarastes
super def masc nomkorrelerbaraste
super def masc genkorrelerbarastes
ckorrelerbar-/korrelerbar
smskorrelerbar-