SALDO

dokumentation (pdf)

kraft

⇧[2]stark PRIM

dunder (sxc), kraft (nn)

[korpus]


36
PRIM brassa dynamik dynamisk energi frisk3 kraftfält kraftig löd
arm armkraft
centrifugal centrifugalkraft
centripetal centripetalkraft
dator datorkraft
dra dragningskraft
driva drivkraft
eld2 eldkraft
häxa häxkraft
kropp kroppskraft
kroppslig handkraft
man2 mannakraft
motor motorkraft
motstånd motkraft
musik forte
muskel muskelkraft
nedslag nedslagskraft
normal2 normalkraft
själ själskraft
slag2 slagkraft
spränga sprängkraft
strid stridskraft
tanke tankekraft
tidjord tidjordskraft
tröghet tröghetskraft
tyngd tyngdkraft
virvel corioliskraft
vrida moment2 vridmoment

22
ansträngning kraftansträngning
centrum kraftcentrum
ekvation kraftekvation
fart schvung
förlust kraftförlust
karl kraftkarl
konsonant fortis
kräva2 kraftkrävande
linje kraftlinje
lyfta hävstång
mejsel kraftmejsel
mäta dynamometer
mått dyn2 kilopond
nedsättning kraftnedsättning
paket kraftpaket
parallellogram kraftparallellogram
prov3 kraftprov
samla kraftsamla
spel3 kraftspel
sport kraftsport
yttring kraftyttring