SALDO

dokumentation (pdf)

krig

⇧[2]kämpa PRIM

krig (nn)

[korpus]


53
PRIM armé fälttåg gerilla härnad kriga krigisk krigsmakt krigsmässig krigstid martialisk militär mitt_under_brinnande_krig ofred soldat örlog
Finland fortsättningskriget
Korea Koreakriget
Krim Krimkriget
Vietnam Vietnamkriget
anfall anfallskrig
arvsföljd arvföljdskrig
befrielse befrielsekrig
bestraffning bestraffningskrig
blixtsnabb blixtkrig
bombning bombkrig
dubbel tvåfrontskrig
forntida kastmaskin
fotboll fotbollskrig
frihet frihetskrig
före förkrigstid
förintelse förintelsekrig
försvar2 försvarskrig
gäng gängkrig
helig+islam jihad
imperium imperiekrig
inbördes inbördeskrig
knarkhandlare knarkkrig
kolonial kolonialkrig
kärnvapen kärnvapenkrig
likna krigsliknande
oavgjord ställningskrig
preventiv preventivkrig
psykisk nervkrig
ras2 raskrig
sandlåda sandlådekrig
skyttegrav skyttegravskrig
snöboll snöbollskrig
stor storkrig
tidning tidningskrig
till_sjöss sjökrig
tronföljd tronföljdskrig
vinter vinterkrig
värld världskrig

71
anhängare krigsanhängare
barn krigsbarn
beredskap krigsberedskap krigsfot
byte2 krigsbyte
dagbok krigsdagbok
decennium efterkrigsdecennium
dekoration2 krigsdekoration
diamant konfliktdiamant
fartyg krigsfartyg
flotta krigsflotta
fotograf krigsfotograf
framgång krigslycka
fånge krigsfånge
förbrytare krigsförbrytare
förespråkare krigsförespråkare
förklaring2 krigsförklaring
gud Ares Mars2 krigsgud
gudinna krigsgudinna
handelsfartyg hjälpkryssare
hetsa2 krigshetsande krigshetsande2
hierarki krigshierarki
historia3 krigshistoria
hjälte krigshjälte
härja krigshärjad
insats3 krigsinsats
kolportör krigskolportör
korrespondent krigskorrespondent
kredit krigskredit
leda anföra2 stab
list2 krigslist
materiel krigsmateriel
mellan mellankrigstid
miljö krigsmiljö
minne4 krigsminne
monument krigsmonument
motståndare krigsmotståndare
område krigsskådeplats
profitör krigsprofitör
propaganda krigspropaganda
reportage krigsreportage
risk krigsrisk
roman krigsroman
rädd krigsrädd
rätt2 krigsrätt
råd2 krigsråd
sjuksköterska krigssjuksköterska
skada2 krigsskada
skadestånd krigsskadestånd
skepp krigsskepp
skildring krigsskildring
slut krigsslut
spel2 krigsspel
ställning ställningar
sändebud parlamentär
terror krigsterror
tid efterkrigstid
tillstånd krigstillstånd
tjänstgöring krigstjänstgöring
trött krigstrött
tåg3 krigståg
uppkomma krigshärd
utbrott2 krigsutbrott
veteran krigsveteran
zon krigszon
äventyr krigsäventyr
år krigsår