SALDO

dokumentation (pdf)

kringskansande

⇧[2]kringskansa PRIM

kringskansande (nn)

[korpus]

* *