SALDO

grundformkronisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkronisk
pos indef sg u genkronisks
pos indef sg n nomkroniskt
pos indef sg n genkroniskts
pos indef pl nomkroniska
pos indef pl genkroniskas
pos def sg no_masc nomkroniska
pos def sg no_masc genkroniskas
pos def sg masc nomkroniske
pos def sg masc genkroniskes
pos def pl nomkroniska
pos def pl genkroniskas
komp nomkroniskare
komp genkroniskares
super indef nomkroniskast
super indef genkroniskasts
super def no_masc nomkroniskaste
super def no_masc genkroniskastes
super def masc nomkroniskaste
super def masc genkroniskastes
ckronisk-/kronisk
smskronisk-