SALDO

grundformkroppsegen
mönsterav_0_uppsutten
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkroppsegen
pos indef sg u genkroppsegens
pos indef sg n nomkroppseget
pos indef sg n genkroppsegets
pos indef pl nomkroppsegna
pos indef pl genkroppsegnas
pos def sg no_masc nomkroppsegna
pos def sg no_masc genkroppsegnas
pos def sg masc nomkroppsegne
pos def sg masc genkroppsegnes
pos def pl nomkroppsegna
pos def pl genkroppsegnas
ckroppsegen-/kroppsegen
smskroppsegen-