SALDO

grundformkuperbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkuperbar
pos indef sg u genkuperbars
pos indef sg n nomkuperbart
pos indef sg n genkuperbarts
pos indef pl nomkuperbara
pos indef pl genkuperbaras
pos def sg no_masc nomkuperbara
pos def sg no_masc genkuperbaras
pos def sg masc nomkuperbare
pos def sg masc genkuperbares
pos def pl nomkuperbara
pos def pl genkuperbaras
komp nomkuperbarare
komp genkuperbarares
super indef nomkuperbarast
super indef genkuperbarasts
super def no_masc nomkuperbaraste
super def no_masc genkuperbarastes
super def masc nomkuperbaraste
super def masc genkuperbarastes
ckuperbar-/kuperbar
smskuperbar-