SALDO

grundformkursiverbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkursiverbar
pos indef sg u genkursiverbars
pos indef sg n nomkursiverbart
pos indef sg n genkursiverbarts
pos indef pl nomkursiverbara
pos indef pl genkursiverbaras
pos def sg no_masc nomkursiverbara
pos def sg no_masc genkursiverbaras
pos def sg masc nomkursiverbare
pos def sg masc genkursiverbares
pos def pl nomkursiverbara
pos def pl genkursiverbaras
komp nomkursiverbarare
komp genkursiverbarares
super indef nomkursiverbarast
super indef genkursiverbarasts
super def no_masc nomkursiverbaraste
super def no_masc genkursiverbarastes
super def masc nomkursiverbaraste
super def masc genkursiverbarastes
ckursiverbar-/kursiverbar
smskursiverbar-