SALDO

grundformkvasivetenskaplig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkvasivetenskaplig
pos indef sg u genkvasivetenskapligs
pos indef sg n nomkvasivetenskapligt
pos indef sg n genkvasivetenskapligts
pos indef pl nomkvasivetenskapliga
pos indef pl genkvasivetenskapligas
pos def sg no_masc nomkvasivetenskapliga
pos def sg no_masc genkvasivetenskapligas
pos def sg masc nomkvasivetenskaplige
pos def sg masc genkvasivetenskapliges
pos def pl nomkvasivetenskapliga
pos def pl genkvasivetenskapligas
komp nomkvasivetenskapligare
komp genkvasivetenskapligares
super indef nomkvasivetenskapligast
super indef genkvasivetenskapligasts
super def no_masc nomkvasivetenskapligaste
super def no_masc genkvasivetenskapligastes
super def masc nomkvasivetenskapligaste
super def masc genkvasivetenskapligastes
ckvasivetenskaplig-/kvasivetenskaplig
smskvasivetenskaplig-