SALDO

dokumentation (pdf)

kvav

⇧[2]luft varm

kvav (av)

[korpus]


1
PRIM kvavhet
*