SALDO

grundformkvinnodominerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomkvinnodominerad
pos indef sg u genkvinnodominerads
pos indef sg n nomkvinnodominerat
pos indef sg n genkvinnodominerats
pos indef pl nomkvinnodominerade
pos indef pl genkvinnodominerades
pos def sg no_masc nomkvinnodominerade
pos def sg no_masc genkvinnodominerades
pos def sg masc nomkvinnodominerade
pos def sg masc genkvinnodominerades
pos def pl nomkvinnodominerade
pos def pl genkvinnodominerades