SALDO

dokumentation (pdf)

kvitta_lika

⇧[2]kvitta2 PRIM

kvitta_lika (vbm)

[korpus]

* *