SALDO

grundformkypra
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivkyprar
pres ind s-formkypras
pret ind aktivkyprade
pret ind s-formkyprades
imperkypra
inf aktivkypra
inf s-formkypras
sup aktivkyprat
sup s-formkyprats
pres_part nomkyprande
pres_part genkyprandes
pret_part indef sg u nomkyprad
pret_part indef sg u genkyprads
pret_part indef sg n nomkyprat
pret_part indef sg n genkyprats
pret_part indef pl nomkyprade
pret_part indef pl genkyprades
pret_part def sg no_masc nomkyprade
pret_part def sg no_masc genkyprades
pret_part def sg masc nomkyprade
pret_part def sg masc genkyprades
pret_part def pl nomkyprade
pret_part def pl genkyprades