SALDO

grundformläcka
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivläcker
pres ind s-formläcks/läckes
pret ind aktivläckte
pret ind s-formläcktes
imperläck
inf aktivläcka
inf s-formläckas
sup aktivläckt
sup s-formläckts
pres_part nomläckande
pres_part genläckandes
pret_part indef sg u nomläckt
pret_part indef sg u genläckts
pret_part indef sg n nomläckt
pret_part indef sg n genläckts
pret_part indef pl nomläckta
pret_part indef pl genläcktas
pret_part def sg no_masc nomläckta
pret_part def sg no_masc genläcktas
pret_part def sg masc nomläckte
pret_part def sg masc genläcktes
pret_part def pl nomläckta
pret_part def pl genläcktas
cläck-/läck
smsläck-