SALDO

grundformläderartad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomläderartad
pos indef sg u genläderartads
pos indef sg n nomläderartat
pos indef sg n genläderartats
pos indef pl nomläderartade
pos indef pl genläderartades
pos def sg no_masc nomläderartade
pos def sg no_masc genläderartades
pos def sg masc nomläderartade
pos def sg masc genläderartades
pos def pl nomläderartade
pos def pl genläderartades