SALDO

dokumentation (pdf)

läge

⇧[2]plats PRIM

läge (nn)

[korpus]


29
PRIM belägen ligga4 ställa_in2 ställning
dra+koppling dragläge
fast kardansk
foster fosterläge
fri friläge
himlakropp azimut konjunktion3 kvadratur2
horisontell horisontalläge
hög högläge
höjd höjdläge
is isläge
järnvägsvagn vagnläge
kalluft kalluftsläge
mellan mellanläge
neutral neutralläge
plan3 nivå
samma i_jämbredd_med
svängning fas2
transport transportläge
tvång tvångsläge
ubåt marschläge2 undervattensläge övervattensläge
ursprung ursprungsläge
vila2 viloläge

5
energi lägesenergi
fastställa lägesbestämning
förändring lägesförändring
rubba dislokation
sinne2 lägessinne