SALDO

dokumentation (pdf)

läge2

⇧[2]situation PRIM

läge (nn)

[korpus]


14
PRIM hur_landet_ligger status2
dålig bottenläge
förhandling förhandlingsläge
försörjning försörjningsläge
jämvikt jämviktsläge
kunskap kunskapsläge
känsla2 känsloläge
poäng+tävling ställning3
rätt3 rättsläge
samtal samtalsläge
stämning stämningsläge
säkerhet säkerhetsläge
utredning utredningsläge

4
analys lägesanalys
beskrivning lägesbeskrivning
rapport lägesrapport
summering lägessummering