SALDO

dokumentation (pdf)

lägga_bi

⇧[2]dreja_bi PRIM

lägga_bi (vbm)

[korpus]

* *