SALDO

dokumentation (pdf)

lära2

⇧[2]förklara PRIM

lära (nn)

[korpus]


44
PRIM lära_upp lära_ut lärande2 lärobyggnad läromässig
ackord ackordlära
atom atomlära
demon demonologi
falsk irrlära
färg färglära
försoning försoningslära
gas gaslära
gift2 giftlära
gärning gärningslära
hälsa hälsolära
hållfasthet hållfasthetslära
kasus kasuslära
komposition kompositionslära
kristendom kristologi
könsliv sexologi
läpprörelse labiologi
mark marklära
melodi melodik
metod metodlära
metrisk metrik
mängd2 mängdlära
namn onomatologi
natur naturlära
predestination predestinationslära
proportion proportionslära
religion religionskunskap religionslära
rätt2 rättslära
salighet salighetslära
sigill sfragistik
språkljud ljudlära
teckensystem semiotik
uttal ortoepi
utveckling utvecklingslära
vedergällning vedergällningslära
vetenskap vetenskapsteori
vishet vishetslära
värmeenergi värmelära
ängel angelologi

2
principfast renlärig
spån lärospån