SALDO

dokumentation (pdf)

lätt2

⇧[2]bra PRIM

lätt (av)

[korpus]


18
PRIM enkel inga_problem lekande_lätt lindrig lätteligen lätthet2 lättvindig obehindrat snar2 som_en_dans som_en_plätt tacksam2 underlätta utan_olägenhet
liv livsvänlig
motsats svår
mycket lätt_som_en_plätt superlätt2

64
antända lättantändlig
arbete sinekur
avdunsta flyktig lättflyktig
bearbeta lättarbetad
begriplig lättbegriplig
brinna brandfarlig
bruka3 lättbrukad
böjd lättböjd
dricka lättdrucken
fatta2 lättfattlig
finna lättfunnen
fixa lättfixad
flyta lättflytande
färdas lättframkomlig
lättillgänglig
fånga lättfångad
förklara lättförklarlig välförklarlig
förstå lättförståelig välförståelig
försvara lättförsvarad
förtjäna2 lättförtjänt
hantera lätthanterlig
irriterad lättirriterad
kränka lättkränkt
köra lättkörd
lura lättlurad
lära läraktig
läsa lättläst
lösa lättlöslig lättlöst
manövrera lättmanövrerad
odla lättodlad
påverka lättledd lättpåverkad
reta lättretlig
roa lättroad
rulla lättrullad
räkna3 lätträknad
röra lättrörlig
samtala lättpratad
se med_blotta_ögat
sjunga lättsjungen
skrämma lättskrämd
sköta lättskött
smickra lättsmickrad
smälta4 lättsmält
stryka_på lättstruken
styra2 lättstyrd
styrning servostyrning
stött lättstött
sälja lättsåld
söva lättsövd
tralla trallvänlig
tömma lättömd
uppgift dans_på_rosor
uppnå lättköpt
uttala2 lättuttalad
vika lättvikt2
vinna lättvunnen
äta lättäten
överskådlig lättöverskådlig
översätta lättöversatt