SALDO

grundformlätt fånget, lätt förgånget
mönsterinm_i_aja_baja
ordklassinm
böjningstabell
invarlätt fånget lätt förgånget/lätt fånget, lätt förgånget