SALDO

dokumentation (pdf)

lön

⇧[2]betala PRIM

lön (nn)

[korpus]


31
PRIM avlöning bärgarlön förtjänst inkomst lönekuvert lönemässig
ackord2 ackordslön prestationslön
arbeta arbetslön
brutto bruttolön
början begynnelselön ingångslön
checkkonto checklön
daglig daglön
grund grundlön
heltid heltidslön
inte oavlönad
köpkraft reallön
lika likalön
liten slavlön
låg svältlön
maximal maxilön
miljon miljonlön
minimum minimilön
månad månadslön
netto nettolön
präst pastoralier
semester semesterersättning semesterlön
skyhög drömlön
timme timlön

31
anspråk löneanspråk
arbete löntagare
avdrag löneavdrag
avtal löneavtal
avtalsrörelse lönerörelse
besked lönebesked
bidrag lönebidrag
bildning2 lönebildning
check lönecheck
dumpning lönedumpning
fil4 lönefil
förhandling löneförhandling
förhöjning löneförhöjning
förmån löneförmån
garanti lönegaranti
klipp2 löneklipp
kostnad lönekostnad
nivå lönenivå
plan löneplan
politik lönepolitik
påslag låglönepåslag
rutin2 lönerutin
rättvisa lönerättvisa
skillnad löneklyfta löneskillnad
sätta5 lönesättning
tillägg kallortstillägg lönetillägg
uppgift2 löneuppgift
välbetald välavlönad
ökning löneökning