SALDO

grundformlördagsöppen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlördagsöppen
pos indef sg u genlördagsöppens
pos indef sg n nomlördagsöppet
pos indef sg n genlördagsöppets
pos indef pl nomlördagsöppna
pos indef pl genlördagsöppnas
pos def sg no_masc nomlördagsöppna
pos def sg no_masc genlördagsöppnas
pos def sg masc nomlördagsöppne
pos def sg masc genlördagsöppnes
pos def pl nomlördagsöppna
pos def pl genlördagsöppnas
komp nomlördagsöppnare
komp genlördagsöppnares
super indef nomlördagsöppnast
super indef genlördagsöppnasts
super def no_masc nomlördagsöppnaste
super def no_masc genlördagsöppnastes
super def masc nomlördagsöppnaste
super def masc genlördagsöppnastes
clördagsöppen-/lördagsöppen
smslördagsöppen-