SALDO

grundformlördagsstängd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlördagsstängd
pos indef sg u genlördagsstängds
pos indef sg n nomlördagsstängt
pos indef sg n genlördagsstängts
pos indef pl nomlördagsstängda
pos indef pl genlördagsstängdas
pos def sg no_masc nomlördagsstängda
pos def sg no_masc genlördagsstängdas
pos def sg masc nomlördagsstängde
pos def sg masc genlördagsstängdes
pos def pl nomlördagsstängda
pos def pl genlördagsstängdas
komp nomlördagsstängdare
komp genlördagsstängdares
super indef nomlördagsstängdast
super indef genlördagsstängdasts
super def no_masc nomlördagsstängdaste
super def no_masc genlördagsstängdastes
super def masc nomlördagsstängdaste
super def masc genlördagsstängdastes
clördagsstängd-/lördagsstängd
smslördagsstängd-