SALDO

dokumentation (pdf)

lager

⇧[2] PRIM

lager (nn)

[korpus]


25
PRIM avlagra lagra_sig skikt
bentonit bentonitlager
berg2 bergslager
bergart bergartslager flöts lagergång
botten sediment
bukfett bukfettslager
damm2 dammlager
geologisk överskjutning
hud hudlager
iridium iridiumlager
is isbark
jord jordlager
kol kolflöts
kork korklager
kultur kulturlager
luft luftlager
mitt mittenlager
odling odlingslager
snö snötäcke
stenkol karbonsystemet
överst ytlager

2
följd lagerföljd
serie lagerserie