SALDO

grundformlam
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlam
pos indef sg u genlams
pos indef sg n nomlamt
pos indef sg n genlamts
pos indef pl nomlama
pos indef pl genlamas
pos def sg no_masc nomlama
pos def sg no_masc genlamas
pos def sg masc nomlame
pos def sg masc genlames
pos def pl nomlama
pos def pl genlamas
komp nomlamare
komp genlamares
super indef nomlamast
super indef genlamasts
super def no_masc nomlamaste
super def no_masc genlamastes
super def masc nomlamaste
super def masc genlamastes
clam-/lam
smslam-