SALDO

dokumentation (pdf)

lapp2

⇧[2]same PRIM

lapp (nn)

[korpus]


2
PRIM lapsk
hon lapska2
*