SALDO

grundformlasta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivlastar
pres ind s-formlastas
pret ind aktivlastade
pret ind s-formlastades
imperlasta
inf aktivlasta
inf s-formlastas
sup aktivlastat
sup s-formlastats
pres_part nomlastande
pres_part genlastandes
pret_part indef sg u nomlastad
pret_part indef sg u genlastads
pret_part indef sg n nomlastat
pret_part indef sg n genlastats
pret_part indef pl nomlastade
pret_part indef pl genlastades
pret_part def sg no_masc nomlastade
pret_part def sg no_masc genlastades
pret_part def sg masc nomlastade
pret_part def sg masc genlastades
pret_part def pl nomlastade
pret_part def pl genlastades
clast-/last
smslast-