SALDO

grundformlasta på
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlastar på
pres ind s-formlastas på
pret ind aktivlastade på
pret ind s-formlastades på
imperlasta på
inf aktivlasta på
inf s-formlastas på
sup aktivlastat på
sup s-formlastats på
pres_part nomlastande på
pres_part genlastandes på
pret_part indef sg u nompålastad/lastad på
pret_part indef sg u genpålastads/lastads på
pret_part indef sg n nompålastat/lastat på
pret_part indef sg n genpålastats/lastats på
pret_part indef pl nompålastade/lastade på
pret_part indef pl genpålastades/lastades på
pret_part def sg no_masc nompålastade/lastade på
pret_part def sg no_masc genpålastades/lastades på
pret_part def sg masc nompålastade/lastade på
pret_part def sg masc genpålastades/lastades på
pret_part def pl nompålastade/lastade på
pret_part def pl genpålastades/lastades på