SALDO

grundformlaverbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlaverbar
pos indef sg u genlaverbars
pos indef sg n nomlaverbart
pos indef sg n genlaverbarts
pos indef pl nomlaverbara
pos indef pl genlaverbaras
pos def sg no_masc nomlaverbara
pos def sg no_masc genlaverbaras
pos def sg masc nomlaverbare
pos def sg masc genlaverbares
pos def pl nomlaverbara
pos def pl genlaverbaras
komp nomlaverbarare
komp genlaverbarares
super indef nomlaverbarast
super indef genlaverbarasts
super def no_masc nomlaverbaraste
super def no_masc genlaverbarastes
super def masc nomlaverbaraste
super def masc genlaverbarastes
claverbar-/laverbar
smslaverbar-