SALDO

dokumentation (pdf)

laverbarhet

⇧[2]laverbar PRIM

laverbarhet (nn)

[korpus]

* *