SALDO

dokumentation (pdf)

ledande7

⇧[2]leda8 PRIM

ledande (nn)

[korpus]

* *