SALDO

dokumentation (pdf)

lejd2

⇧[2]leja PRIM

lejd (av)

[korpus]

* *