SALDO

grundformlekamlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlekamlig
pos indef sg u genlekamligs
pos indef sg n nomlekamligt
pos indef sg n genlekamligts
pos indef pl nomlekamliga
pos indef pl genlekamligas
pos def sg no_masc nomlekamliga
pos def sg no_masc genlekamligas
pos def sg masc nomlekamlige
pos def sg masc genlekamliges
pos def pl nomlekamliga
pos def pl genlekamligas
komp nomlekamligare
komp genlekamligares
super indef nomlekamligast
super indef genlekamligasts
super def no_masc nomlekamligaste
super def no_masc genlekamligastes
super def masc nomlekamligaste
super def masc genlekamligastes
clekamlig-/lekamlig
smslekamlig-