SALDO

dokumentation (pdf)

lekt

⇧[2]lekman PRIM

lekt (av)

[korpus]

* *