SALDO

grundformlemlästa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivlemlästar
pres ind s-formlemlästas
pret ind aktivlemlästade
pret ind s-formlemlästades
imperlemlästa
inf aktivlemlästa
inf s-formlemlästas
sup aktivlemlästat
sup s-formlemlästats
pres_part nomlemlästande
pres_part genlemlästandes
pret_part indef sg u nomlemlästad
pret_part indef sg u genlemlästads
pret_part indef sg n nomlemlästat
pret_part indef sg n genlemlästats
pret_part indef pl nomlemlästade
pret_part indef pl genlemlästades
pret_part def sg no_masc nomlemlästade
pret_part def sg no_masc genlemlästades
pret_part def sg masc nomlemlästade
pret_part def sg masc genlemlästades
pret_part def pl nomlemlästade
pret_part def pl genlemlästades
clemläst-/lemläst
smslemläst-