SALDO

grundformlemmalytt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlemmalytt
pos indef sg u genlemmalytts
pos indef sg n nomlemmalytt
pos indef sg n genlemmalytts
pos indef pl nomlemmalytta
pos indef pl genlemmalyttas
pos def sg no_masc nomlemmalytta
pos def sg no_masc genlemmalyttas
pos def sg masc nomlemmalytte
pos def sg masc genlemmalyttes
pos def pl nomlemmalytta
pos def pl genlemmalyttas
komp nomlemmalyttare
komp genlemmalyttares
super indef nomlemmalyttast
super indef genlemmalyttasts
super def no_masc nomlemmalyttaste
super def no_masc genlemmalyttastes
super def masc nomlemmalyttaste
super def masc genlemmalyttastes
clemmalytt-/lemmalytt
smslemmalytt-